NL FR

Huisreglement

GOEDE REGELS MAKEN GOEDE VRIENDEN

Iedereen die deze zaak betreedt, stemt toe zich te houden aan de volgende regels en aanvaardt de mogelijke sancties die genomen worden bij de overtreding ervan. Hebt u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via de contactpagina. We geven graag meer informatie.

Volgende zaken worden niet toegelaten:

 • overmatig alcoholgebruik
 • geweld ten opzichte van cliënteel, personeel of uitbating
 • het dragen van eender welk wapen of gevaarlijk voorwerp
 • het bezit, gebruik of de verkoop van verdovende middelen
 • onaangepaste kledij
 • discriminatie van eender welke aard
 • het verspreiden en/of verkopen van eender welk goed zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitbating
 • het gebruik van fototoestellen, camera's e.d. zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbating
 • er is een uitdrukkelijk zwemverbod tijdens het evenement
 • het is niet toegelaten flyers te verspreiden of te afficheren
 • het binnenbrengen van eender welke vorm van dranken

Als u het evenement verlaat, gelieve dan geen vandalisme te plegen, de geluidsoverlast te beperken tot een minimum en geen voertuig te besturen onder invloed van drugs of alcohol.

Overtreders van dit huisreglement:

 • worden verzocht hun gedrag te wijzigen
 • worden indien nodig verzocht het evenement te verlaten
 • worden indien nodig gesignaleerd aan de Politie

Misdrijven of misdaden worden te allen tijde gemeld aan de bevoegde overheden.

Back to Top